logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8976, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7463 2022-06-21
notice admin 18699 2017-05-09
notice admin 17153 2017-04-10
notice admin 25156 2013-03-07
315 admin 16517 2013-05-27
314 admin 11667 2013-06-16
313 admin 11608 2013-11-05
312 admin 10247 2013-10-21
311 admin 10080 2015-07-20
310 admin 9742 2013-06-16
309 admin 9157 2014-10-27
admin 8976 2014-07-21
307 admin 8919 2013-07-22
306 admin 8706 2013-10-21
305 admin 8701 2013-07-22
304 admin 8640 2013-10-29
303 admin 8275 2014-06-24
302 admin 8159 2013-11-05
301 admin 7666 2014-04-02
300 admin 7632 2014-04-02
299 admin 7631 2014-05-12
태그