logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제12회 우봉이매방전국무용경연대회
 • 조회 수: 4812, 2017-07-22 23:29:49(2017-07-22)
 • wobong2017.gif

   

  제12회 宇峰 이매방 전국무용경연대회   2017년7월21일(금)   목포문화예술회관

  무용부문 (전통무용 ,창작무용 ,단체무)

  학생부 - 중등부(전통,창작)   고등부(전통,창작)   대학부(전통)

  일반부(전통)  특장부(전통)   명무부(전통)    단체무(전통)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7463 2022-06-21
notice admin 18699 2017-05-09
notice admin 17151 2017-04-10
notice admin 25153 2013-03-07
98 admin 4299 2015-10-20
97 admin 4323 2016-11-29
96 admin 4327 2017-11-06
95 admin 4328 2016-07-24
94 admin 4332 2021-11-16
93 admin 4333 2018-04-03
92 admin 4342 2016-09-05
91 admin 4389 2018-07-17
90 admin 4397 2018-06-26
89 admin 4415 2016-07-24
88 admin 4438 2017-09-19
87 admin 4443 2017-09-11
86 admin 4469 2017-12-15
85 admin 4479 2016-06-13
84 admin 4482 2016-06-27
83 admin 4488 2016-05-10
82 admin 4549 2015-08-18
81 admin 4568 2017-10-23
80 admin 4575 2016-07-25
79 admin 4584 2016-05-23
태그