logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제12회 우봉이매방전국무용경연대회
 • 조회 수: 5395, 2017-07-22 23:29:49(2017-07-22)
 • wobong2017.gif

   

  제12회 宇峰 이매방 전국무용경연대회   2017년7월21일(금)   목포문화예술회관

  무용부문 (전통무용 ,창작무용 ,단체무)

  학생부 - 중등부(전통,창작)   고등부(전통,창작)   대학부(전통)

  일반부(전통)  특장부(전통)   명무부(전통)    단체무(전통)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10429 2022-06-21
notice admin 21735 2017-05-09
notice admin 20039 2017-04-10
notice admin 28029 2013-03-07
78 admin 5285 2021-11-01
77 admin 5329 2017-10-23
76 admin 5341 2018-05-01
75 admin 5343 2016-06-13
74 admin 5357 2016-05-16
73 admin 5357 2016-11-01
72 admin 5365 2016-05-23
71 admin 5387 2021-12-09
admin 5395 2017-07-22
69 admin 5443 2015-07-20
68 admin 5459 2021-10-18
67 admin 5465 2017-09-12
66 admin 5470 2016-03-29
65 admin 5472 2021-11-16
64 admin 5478 2015-05-26
63 admin 5491 2016-05-02
62 admin 5503 2021-11-16
61 admin 5521 2022-06-21
60 admin 5526 2016-05-10
59 admin 5542 2015-05-26
태그