logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 3534, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7433 2022-06-21
notice admin 18692 2017-05-09
notice admin 17147 2017-04-10
notice admin 25138 2013-03-07
198 admin 3203 2019-10-28
197 admin 3206 2018-06-20
196 admin 3222 2017-11-06
195 admin 3240 2019-10-20
194 admin 3251 2018-12-11
193 admin 3253 2017-05-22
192 admin 3253 2018-07-17
191 admin 3254 2018-07-09
190 admin 3255 2017-05-22
189 admin 3270 2017-05-15
188 admin 3278 2018-05-22
187 admin 3279 2018-10-02
186 admin 3281 2017-11-20
185 admin 3332 2017-11-15
184 admin 3371 2018-10-06
183 admin 3385 2019-06-11
182 admin 3404 2019-04-30
181 admin 3416 2022-07-25
180 admin 3421 2017-11-20
179 admin 3423 2017-04-04
태그