logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 3533, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7430 2022-06-21
notice admin 18691 2017-05-09
notice admin 17146 2017-04-10
notice admin 25132 2013-03-07
158 admin 3607 2018-05-15
157 admin 3604 2018-10-23
156 admin 3565 2022-07-31
155 admin 3557 2019-05-21
154 admin 3555 2017-09-12
153 admin 3548 2019-07-16
admin 3533 2018-09-11
151 admin 3532 2019-10-27
150 admin 3530 2021-10-03
149 admin 3517 2021-11-08
148 admin 3516 2018-07-09
147 admin 3501 2021-12-02
146 admin 3501 2018-09-17
145 admin 3486 2017-10-23
144 admin 3475 2017-04-24
143 admin 3456 2018-07-09
142 admin 3447 2018-11-05
141 admin 3437 2017-12-15
140 admin 3422 2017-04-04
139 admin 3421 2017-11-20
태그