logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 4540, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12082 2022-06-21
notice admin 23614 2017-05-09
notice admin 21792 2017-04-10
notice admin 29745 2013-03-07
158 admin 4682 2018-06-20
157 admin 4674 2018-06-11
156 admin 4655 2018-05-01
155 admin 4631 2018-07-31
154 admin 4625 2018-09-04
153 admin 4615 2018-10-23
152 admin 4597 2018-07-09
151 admin 4562 2018-09-17
150 admin 4558 2017-10-11
149 admin 4545 2018-07-09
admin 4540 2018-09-11
147 admin 4536 2017-04-04
146 admin 4525 2020-08-25
145 admin 4510 2019-10-27
144 admin 4510 2018-05-22
143 admin 4497 2017-11-15
142 admin 4479 2018-06-20
141 admin 4476 2018-07-17
140 admin 4456 2018-10-30
139 admin 4449 2018-05-15
태그