logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4363, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10442 2022-06-21
notice admin 21741 2017-05-09
notice admin 20043 2017-04-10
notice admin 28032 2013-03-07
198 admin 3771 2018-06-11
197 admin 3779 2017-05-22
196 admin 3798 2020-10-11
195 admin 3806 2018-10-06
194 admin 3806 2018-12-11
193 admin 3834 2017-09-12
192 admin 3836 2019-10-01
191 admin 3839 2018-12-11
190 admin 3851 2019-05-06
189 admin 3873 2017-11-20
188 admin 3903 2022-04-18
187 admin 3904 2017-05-30
186 admin 3912 2017-08-30
185 admin 3919 2019-07-16
184 admin 3922 2018-07-09
183 admin 3928 2018-10-06
182 admin 3930 2018-07-09
181 admin 3954 2018-10-02
180 admin 3958 2017-04-04
179 admin 4003 2019-10-20
태그