logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4530, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 11037 2022-06-21
notice admin 22484 2017-05-09
notice admin 20761 2017-04-10
notice admin 28625 2013-03-07
178 admin 4783 2019-09-26
177 admin 4749 2021-06-07
176 admin 4735 2018-04-24
175 admin 4694 2016-07-25
174 admin 4678 2019-10-28
173 admin 4678 2019-05-21
172 admin 4624 2019-05-21
171 admin 4597 2016-11-21
170 admin 4573 2019-06-11
169 admin 4562 2020-11-09
168 admin 4552 2018-05-22
167 admin 4543 2017-04-24
166 admin 4542 2017-08-30
165 admin 4532 2022-04-18
admin 4530 2019-04-30
163 admin 4528 2017-05-15
162 admin 4481 2019-07-16
161 admin 4467 2018-06-11
160 admin 4463 2018-10-23
159 admin 4460 2018-05-01
태그