logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 4951, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10568 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28156 2013-03-07
118 admin 4830 2021-12-02
117 admin 4835 2017-10-11
116 admin 4846 2017-06-11
115 admin 4847 2016-06-13
114 admin 4848 2021-11-08
113 admin 4852 2016-11-01
112 admin 4863 2016-05-10
111 admin 4878 2017-11-06
110 admin 4879 2017-09-19
109 admin 4884 2016-09-05
108 admin 4892 2016-10-18
107 admin 4908 2022-07-25
106 admin 4951 2018-05-22
105 admin 4951 2018-06-26
admin 4951 2019-09-02
103 admin 4983 2021-10-03
102 admin 4987 2016-05-23
101 admin 4992 2017-12-15
100 admin 5013 2016-07-24
99 admin 5014 2019-09-11
태그