logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제12회 우봉이매방전국무용경연대회
 • 조회 수: 7044, 2017-07-22 23:29:49(2017-07-22)
 • wobong2017.gif

   

  제12회 宇峰 이매방 전국무용경연대회   2017년7월21일(금)   목포문화예술회관

  무용부문 (전통무용 ,창작무용 ,단체무)

  학생부 - 중등부(전통,창작)   고등부(전통,창작)   대학부(전통)

  일반부(전통)  특장부(전통)   명무부(전통)    단체무(전통)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23874 2022-06-21
notice admin 35816 2017-05-09
notice admin 32430 2017-04-10
notice admin 41512 2013-03-07
78 admin 5359 2019-06-11
77 admin 5347 2017-04-24
76 admin 5334 2018-04-03
75 admin 5331 2017-08-30
74 admin 5324 2018-12-17
73 admin 5318 2018-10-06
72 admin 5316 2018-10-23
71 admin 5315 2019-05-21
70 admin 5298 2017-05-15
69 admin 5268 2018-12-11
68 admin 5267 2020-11-09
67 admin 5256 2019-07-16
66 admin 5179 2022-06-21
65 admin 5175 2020-11-08
64 admin 5127 2022-10-03
63 admin 5098 2022-09-07
62 admin 5066 2018-10-06
61 admin 5058 2018-10-02
60 admin 5047 2020-08-25
59 admin 5014 2022-09-19
태그