logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제12회 우봉이매방전국무용경연대회
 • 조회 수: 5819, 2017-07-22 23:29:49(2017-07-22)
 • wobong2017.gif

   

  제12회 宇峰 이매방 전국무용경연대회   2017년7월21일(금)   목포문화예술회관

  무용부문 (전통무용 ,창작무용 ,단체무)

  학생부 - 중등부(전통,창작)   고등부(전통,창작)   대학부(전통)

  일반부(전통)  특장부(전통)   명무부(전통)    단체무(전통)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12896 2022-06-21
notice admin 24523 2017-05-09
notice admin 22562 2017-04-10
notice admin 30526 2013-03-07
18 admin 3045 2022-09-19
17 admin 3044 2022-08-30
16 admin 2903 2022-10-03
15 admin 2855 2022-10-03
14 admin 2819 2022-10-10
13 admin 1746 2023-06-01
12 admin 1734 2023-06-01
11 admin 1690 2023-06-01
10 admin 1627 2023-06-01
9 admin 1533 2023-08-04
8 admin 1450 2023-06-01
7 admin 1129 2023-08-04
6 admin 1128 2023-08-04
5 admin 1064 2023-08-04
4 admin 943 2023-08-04
3 admin 929 2023-08-04
2 admin 903 2023-08-04
1 admin 734 2023-08-04
태그