logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 4385, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10880 2022-06-21
notice admin 21973 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28473 2013-03-07
178 admin 4661 2016-10-18
177 admin 4640 2016-11-29
176 admin 4608 2019-10-28
175 admin 4606 2019-05-21
174 admin 4595 2016-09-26
173 admin 4589 2021-06-07
172 admin 4562 2019-06-11
171 admin 4544 2018-05-22
170 admin 4537 2017-08-30
169 admin 4500 2019-04-30
168 admin 4470 2019-07-16
167 admin 4451 2016-07-25
166 admin 4450 2018-10-23
165 admin 4448 2018-05-01
164 admin 4441 2018-09-04
163 admin 4430 2018-06-11
162 admin 4421 2018-07-31
161 admin 4415 2017-10-11
160 admin 4399 2016-11-21
admin 4385 2018-09-11
태그