logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 5996, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23904 2022-06-21
notice admin 35835 2017-05-09
notice admin 32447 2017-04-10
notice admin 41525 2013-03-07
178 admin 6268 2018-07-17
177 admin 6269 2016-07-25
176 admin 6283 2017-05-22
175 admin 6286 2020-11-09
174 admin 6306 2015-09-14
173 admin 6311 2017-11-06
172 admin 6311 2019-10-28
171 admin 6356 2021-06-01
170 admin 6364 2017-10-11
169 admin 6413 2022-06-16
168 admin 6446 2020-08-25
167 admin 6450 2016-09-05
166 admin 6455 2017-10-23
165 admin 6471 2018-07-31
164 admin 6496 2015-08-18
163 admin 6510 2016-11-29
162 admin 6525 2019-09-11
161 admin 6528 2016-10-18
160 admin 6532 2022-07-25
159 admin 6544 2019-12-23
태그