logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 4331, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10518 2022-06-21
notice admin 21773 2017-05-09
notice admin 20095 2017-04-10
notice admin 28104 2013-03-07
178 admin 4028 2018-11-05
177 admin 4031 2018-05-15
176 admin 4034 2019-06-11
175 admin 4044 2020-11-09
174 admin 4060 2017-09-11
173 admin 4119 2017-09-19
172 admin 4133 2017-04-24
171 admin 4166 2017-04-04
170 admin 4171 2018-09-17
169 admin 4206 2018-07-17
168 admin 4207 2021-06-07
167 admin 4217 2017-11-15
166 admin 4260 2018-06-11
165 admin 4260 2018-10-30
164 admin 4261 2020-08-25
163 admin 4264 2017-10-11
162 admin 4266 2018-07-09
161 admin 4278 2017-11-20
160 admin 4279 2018-06-20
159 admin 4284 2019-07-16
태그