logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 4382, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10865 2022-06-21
notice admin 21966 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28471 2013-03-07
118 admin 5026 2022-07-31
117 admin 5039 2016-09-05
116 admin 5042 2016-11-29
115 admin 5043 2021-11-08
114 admin 5047 2016-10-18
113 admin 5052 2017-07-22
112 admin 5064 2016-07-24
111 admin 5082 2017-09-19
110 admin 5104 2018-06-26
109 admin 5128 2015-10-20
108 admin 5135 2016-07-11
107 admin 5140 2021-12-02
106 admin 5154 2021-10-03
105 admin 5163 2016-07-24
104 admin 5167 2019-09-11
103 admin 5172 2021-10-25
102 admin 5178 2017-12-15
101 admin 5216 2015-08-18
100 admin 5220 2016-05-23
99 admin 5236 2022-07-25
태그