logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 4386, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10880 2022-06-21
notice admin 21973 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28473 2013-03-07
98 admin 5242 2021-11-01
97 admin 5243 2016-06-27
96 admin 5250 2015-09-14
95 admin 5253 2018-07-17
94 admin 5254 2016-07-25
93 admin 5268 2017-09-11
92 admin 5281 2016-06-13
91 admin 5282 2016-05-10
90 admin 5314 2017-05-30
89 admin 5321 2021-12-07
88 admin 5323 2015-08-18
87 admin 5326 2017-06-05
86 admin 5388 2016-03-29
85 admin 5388 2021-11-01
84 admin 5398 2016-11-01
83 admin 5407 2021-09-12
82 admin 5428 2016-09-26
81 admin 5433 2017-10-23
80 admin 5446 2016-06-13
79 admin 5492 2017-07-22
태그