logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제38회 KBS BUSAN 무용콩쿠르
 • 조회 수: 2189, 2022-08-15 14:56:00(2022-08-15)

 • 경연대회 영상 보기 -->   https://www.youtube.com/channel/UCqv-zdLBCpUoS1waZ7JG0cA/videos  * 참가자격

  o 대한민국 국적 소지자(전국 고, 대학, 일반) o 전년도 대회 대상수상자는 불가 o ※개인작품 발표자, 전통무용 이수자, 프로단원 제한

   o 경연방법 : 예선, 본선, 대상 결선실시

   o 경연순서 : 예선(추첨), 본선(추첨)

               대상 결선(일반부 한국무용전통,한국무용창작,현대무용, 발레 순)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7421 2022-06-21
notice admin 18680 2017-05-09
notice admin 17137 2017-04-10
notice admin 25126 2013-03-07
315 admin 16498 2013-05-27
314 admin 11654 2013-06-16
313 admin 11606 2013-11-05
312 admin 10243 2013-10-21
311 admin 10080 2015-07-20
310 admin 9732 2013-06-16
309 admin 9152 2014-10-27
308 admin 8937 2014-07-21
307 admin 8880 2013-07-22
306 admin 8664 2013-10-21
305 admin 8654 2013-07-22
304 admin 8602 2013-10-29
303 admin 8238 2014-06-24
302 admin 8155 2013-11-05
301 admin 7626 2014-04-02
300 admin 7621 2014-04-02
299 admin 7593 2014-05-12
태그