logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8020, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 1683 2022-06-21
notice admin 12647 2017-05-09
notice admin 11631 2017-04-10
notice admin 19437 2013-03-07
302 admin 15448 2013-05-27
301 admin 10638 2013-06-16
300 admin 10417 2013-11-05
299 admin 9529 2015-07-20
298 admin 9265 2013-10-21
297 admin 8712 2013-06-16
296 admin 8152 2014-10-27
admin 8020 2014-07-21
294 admin 7873 2013-07-22
293 admin 7659 2013-07-22
292 admin 7631 2013-10-29
291 admin 7566 2013-10-21
290 admin 7248 2014-06-24
289 admin 7031 2013-11-05
288 admin 6841 2014-05-12
287 admin 6771 2014-10-27
286 admin 6710 2014-05-12
태그