logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9552, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10570 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28157 2013-03-07
278 admin 6312 2017-05-15
277 admin 6307 2021-12-07
276 admin 6136 2015-05-13
275 admin 6132 2017-05-22
274 admin 6115 2016-06-27
273 admin 5987 2016-07-11
272 admin 5976 2015-05-13
271 admin 5951 2015-07-20
270 admin 5920 2015-10-13
269 admin 5877 2017-05-15
268 admin 5875 2015-10-20
267 admin 5783 2015-11-17
266 admin 5774 2015-07-20
265 admin 5739 2015-09-14
264 admin 5723 2016-05-02
263 admin 5611 2016-05-16
262 admin 5604 2017-05-08
261 admin 5557 2015-11-17
260 admin 5552 2015-05-26
259 admin 5535 2016-05-10
태그