logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9551, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10569 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28157 2013-03-07
238 admin 5282 2017-10-23
237 admin 5263 2016-09-26
236 admin 5248 2021-09-12
235 admin 5247 2018-04-03
234 admin 5208 2017-06-05
233 admin 5203 2021-12-07
232 admin 5192 2017-09-11
231 admin 5174 2017-11-20
230 admin 5174 2017-05-30
229 admin 5168 2018-07-17
228 admin 5158 2015-08-18
227 admin 5127 2021-11-01
226 admin 5126 2016-07-25
225 admin 5092 2016-03-29
224 admin 5081 2016-06-27
223 admin 5070 2021-10-25
222 admin 5048 2015-08-18
221 admin 5020 2015-09-14
220 admin 5014 2019-09-11
219 admin 5013 2016-07-24
태그