logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8932, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7396 2022-06-21
notice admin 18629 2017-05-09
notice admin 17083 2017-04-10
notice admin 25075 2013-03-07
198 admin 3932 2021-12-09
197 admin 3929 2018-05-01
196 admin 3928 2018-04-24
195 admin 3893 2017-06-11
194 admin 3890 2021-09-12
193 admin 3887 2021-11-01
192 admin 3827 2016-09-26
191 admin 3824 2021-12-07
190 admin 3820 2021-10-25
189 admin 3813 2017-04-24
188 admin 3801 2019-09-11
187 admin 3795 2018-07-31
186 admin 3795 2016-11-29
185 admin 3784 2018-05-22
184 admin 3783 2017-08-30
183 admin 3782 2016-10-18
182 admin 3770 2016-09-05
181 admin 3768 2019-09-11
180 admin 3753 2017-05-15
179 admin 3717 2018-09-04
태그