logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제14회 전국 가야금 경연대회 -일반부 대상 대통령상-
 • 조회 수: 5623, 2016-05-10 11:43:30(2016-05-10)
 • artnuritv0507.gif 일시 : 2016년 5월 7일(토) ~ 8일       구례문화예술회관 , 섬진아트홀

  경연부문

  # 초등부, 중등부, 신인부 (산조,병창)  - 단심제

  # 고등부 (산조,병창)     대학부 (산조,병창,창작)     일반부 (산조,병창,창작) - 예선,본선 진행

  # 전부문 각 1위 대상경연 진행

   

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10880 2022-06-21
notice admin 21974 2017-05-09
notice admin 20378 2017-04-10
notice admin 28474 2013-03-07
14 admin 8849 2013-11-05
13 admin 8934 2014-04-02
12 admin 9229 2013-07-22
11 admin 9264 2013-10-29
10 admin 9282 2013-10-21
9 admin 9584 2014-07-21
8 admin 9636 2013-07-22
7 admin 9649 2014-10-27
6 admin 10275 2013-06-16
5 admin 10425 2015-07-20
4 admin 11043 2013-10-21
3 admin 12159 2013-06-16
2 admin 12259 2013-11-05
1 admin 17041 2013-05-27
태그