logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제14회 전국 가야금 경연대회 -일반부 대상 대통령상-
 • 조회 수: 6123, 2016-05-10 11:43:30(2016-05-10)
 • artnuritv0507.gif 일시 : 2016년 5월 7일(토) ~ 8일       구례문화예술회관 , 섬진아트홀

  경연부문

  # 초등부, 중등부, 신인부 (산조,병창)  - 단심제

  # 고등부 (산조,병창)     대학부 (산조,병창,창작)     일반부 (산조,병창,창작) - 예선,본선 진행

  # 전부문 각 1위 대상경연 진행

   

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13347 2022-06-21
notice admin 24993 2017-05-09
notice admin 22852 2017-04-10
notice admin 30899 2013-03-07
314 admin 17641 2013-05-27
313 admin 13209 2013-06-16
312 admin 12649 2013-11-05
311 admin 12075 2013-10-21
310 admin 11323 2013-06-16
309 admin 11148 2015-07-20
308 admin 10697 2014-10-27
307 admin 10483 2013-07-22
306 admin 10338 2014-07-21
305 admin 10330 2013-07-22
304 admin 9913 2013-10-21
303 admin 9832 2013-10-29
302 admin 9558 2014-06-24
301 admin 9456 2014-04-02
300 admin 9275 2013-11-05
299 admin 8935 2014-04-02
태그