logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제38회 KBS BUSAN 무용콩쿠르
 • 조회 수: 3554, 2022-08-15 14:56:00(2022-08-15)

 • 경연대회 영상 보기 -->   https://www.youtube.com/channel/UCqv-zdLBCpUoS1waZ7JG0cA/videos  * 참가자격

  o 대한민국 국적 소지자(전국 고, 대학, 일반) o 전년도 대회 대상수상자는 불가 o ※개인작품 발표자, 전통무용 이수자, 프로단원 제한

   o 경연방법 : 예선, 본선, 대상 결선실시

   o 경연순서 : 예선(추첨), 본선(추첨)

               대상 결선(일반부 한국무용전통,한국무용창작,현대무용, 발레 순)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13440 2022-06-21
notice admin 25071 2017-05-09
notice admin 22915 2017-04-10
notice admin 30968 2013-03-07
14 admin 9461 2014-04-02
13 admin 9558 2014-06-24
12 admin 9839 2013-10-29
11 admin 9925 2013-10-21
10 admin 10354 2013-07-22
9 admin 10358 2014-07-21
8 admin 10483 2013-07-22
7 admin 10721 2014-10-27
6 admin 11154 2015-07-20
5 admin 11339 2013-06-16
4 admin 12077 2013-10-21
3 admin 12658 2013-11-05
2 admin 13222 2013-06-16
1 admin 17643 2013-05-27
태그