logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제38회 KBS BUSAN 무용콩쿠르
 • 조회 수: 3523, 2022-08-15 14:56:00(2022-08-15)

 • 경연대회 영상 보기 -->   https://www.youtube.com/channel/UCqv-zdLBCpUoS1waZ7JG0cA/videos  * 참가자격

  o 대한민국 국적 소지자(전국 고, 대학, 일반) o 전년도 대회 대상수상자는 불가 o ※개인작품 발표자, 전통무용 이수자, 프로단원 제한

   o 경연방법 : 예선, 본선, 대상 결선실시

   o 경연순서 : 예선(추첨), 본선(추첨)

               대상 결선(일반부 한국무용전통,한국무용창작,현대무용, 발레 순)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13341 2022-06-21
notice admin 24990 2017-05-09
notice admin 22851 2017-04-10
notice admin 30885 2013-03-07
18 admin 3134 2019-12-23
17 admin 3109 2022-09-19
16 admin 2944 2022-10-03
15 admin 2899 2022-10-03
14 admin 2848 2022-10-10
13 admin 1777 2023-06-01
12 admin 1748 2023-06-01
11 admin 1715 2023-06-01
10 admin 1670 2023-06-01
9 admin 1586 2023-08-04
8 admin 1474 2023-06-01
7 admin 1186 2023-08-04
6 admin 1177 2023-08-04
5 admin 1112 2023-08-04
4 admin 1005 2023-08-04
3 admin 977 2023-08-04
2 admin 962 2023-08-04
1 admin 752 2023-08-04
태그