logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제38회 KBS BUSAN 무용콩쿠르
 • 조회 수: 3524, 2022-08-15 14:56:00(2022-08-15)

 • 경연대회 영상 보기 -->   https://www.youtube.com/channel/UCqv-zdLBCpUoS1waZ7JG0cA/videos  * 참가자격

  o 대한민국 국적 소지자(전국 고, 대학, 일반) o 전년도 대회 대상수상자는 불가 o ※개인작품 발표자, 전통무용 이수자, 프로단원 제한

   o 경연방법 : 예선, 본선, 대상 결선실시

   o 경연순서 : 예선(추첨), 본선(추첨)

               대상 결선(일반부 한국무용전통,한국무용창작,현대무용, 발레 순)

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13342 2022-06-21
notice admin 24990 2017-05-09
notice admin 22851 2017-04-10
notice admin 30885 2013-03-07
314 admin 17641 2013-05-27
313 admin 13209 2013-06-16
312 admin 12649 2013-11-05
311 admin 12075 2013-10-21
310 admin 11323 2013-06-16
309 admin 11146 2015-07-20
308 admin 10696 2014-10-27
307 admin 10483 2013-07-22
306 admin 10338 2014-07-21
305 admin 10329 2013-07-22
304 admin 9913 2013-10-21
303 admin 9832 2013-10-29
302 admin 9557 2014-06-24
301 admin 9456 2014-04-02
300 admin 9275 2013-11-05
299 admin 8934 2014-04-02
태그