logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4498, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10866 2022-06-21
notice admin 21966 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28471 2013-03-07
314 admin 17038 2013-05-27
313 admin 12255 2013-11-05
312 admin 12156 2013-06-16
311 admin 11043 2013-10-21
310 admin 10425 2015-07-20
309 admin 10271 2013-06-16
308 admin 9649 2014-10-27
307 admin 9636 2013-07-22
306 admin 9584 2014-07-21
305 admin 9282 2013-10-21
304 admin 9262 2013-10-29
303 admin 9221 2013-07-22
302 admin 8931 2014-04-02
301 admin 8849 2013-11-05
300 admin 8808 2014-06-24
299 admin 8488 2014-04-02
태그