logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5429, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13354 2022-06-21
notice admin 25002 2017-05-09
notice admin 22854 2017-04-10
notice admin 30903 2013-03-07
278 admin 3710 2020-11-09
277 admin 3716 2020-10-19
276 admin 3744 2019-11-14
275 admin 3770 2018-12-17
274 admin 3779 2019-04-22
273 admin 3794 2019-11-17
272 admin 3797 2019-10-07
271 admin 3803 2018-09-04
270 admin 3803 2020-11-08
269 admin 3807 2019-11-11
268 admin 3813 2019-11-11
267 admin 3821 2019-06-18
266 admin 3825 2018-10-30
265 admin 3829 2019-10-07
264 admin 3831 2019-07-01
263 admin 3844 2022-10-03
262 admin 3857 2021-08-22
261 admin 3873 2020-11-20
260 admin 3887 2020-11-08
259 admin 3906 2020-10-24
태그