logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5219, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12136 2022-06-21
notice admin 23681 2017-05-09
notice admin 21846 2017-04-10
notice admin 29797 2013-03-07
218 admin 4125 2018-10-02
217 admin 4133 2017-09-12
216 admin 4134 2018-05-22
215 admin 4136 2019-10-20
214 admin 4146 2017-11-06
213 admin 4148 2017-05-15
212 admin 4162 2020-10-11
211 admin 4167 2020-10-19
210 admin 4170 2018-07-17
209 admin 4174 2018-04-03
208 admin 4178 2019-07-01
207 admin 4194 2018-07-31
206 admin 4197 2017-06-05
205 admin 4206 2018-06-26
204 admin 4224 2017-11-20
203 admin 4230 2019-12-23
202 admin 4237 2018-11-05
201 admin 4237 2020-10-19
200 admin 4241 2018-04-24
199 admin 4242 2019-10-01
태그