logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5172, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 11953 2022-06-21
notice admin 23497 2017-05-09
notice admin 21687 2017-04-10
notice admin 29629 2013-03-07
178 admin 4427 2018-07-17
177 admin 4427 2018-10-30
176 admin 4429 2018-06-20
175 admin 4455 2017-11-15
174 admin 4481 2020-08-25
173 admin 4482 2019-10-27
172 admin 4505 2018-09-11
171 admin 4514 2017-04-04
170 admin 4523 2017-10-11
169 admin 4525 2018-07-09
168 admin 4540 2018-07-09
167 admin 4555 2018-09-17
166 admin 4592 2018-10-23
165 admin 4593 2018-07-31
164 admin 4608 2018-09-04
163 admin 4610 2018-05-01
162 admin 4648 2018-06-11
161 admin 4653 2018-06-20
160 admin 4671 2018-05-22
159 admin 4689 2017-05-15
태그