logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5238, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12272 2022-06-21
notice admin 23824 2017-05-09
notice admin 21925 2017-04-10
notice admin 29882 2013-03-07
118 admin 5387 2017-12-15
117 admin 5401 2016-10-18
116 admin 5464 2021-09-05
115 admin 5483 2021-10-03
114 admin 5493 2016-07-24
113 admin 5511 2016-09-05
112 admin 5513 2021-11-08
111 admin 5521 2017-09-11
110 admin 5524 2016-07-11
109 admin 5526 2016-11-29
108 admin 5551 2022-07-31
107 admin 5552 2019-09-11
106 admin 5560 2016-11-01
105 admin 5562 2016-07-24
104 admin 5575 2017-10-23
103 admin 5607 2015-10-20
102 admin 5630 2018-07-17
101 admin 5637 2018-05-22
100 admin 5643 2017-06-05
99 admin 5644 2016-07-25
태그