logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5398, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13034 2022-06-21
notice admin 24679 2017-05-09
notice admin 22652 2017-04-10
notice admin 30635 2013-03-07
38 admin 7557 2014-11-17
37 admin 7588 2014-11-17
36 admin 7688 2014-07-21
35 admin 7731 2015-03-24
34 admin 7738 2014-06-24
33 admin 7753 2015-03-24
32 admin 7791 2014-11-04
31 admin 7889 2014-10-13
30 admin 8058 2014-10-13
29 admin 8067 2015-07-27
28 admin 8083 2014-09-30
27 admin 8307 2014-05-12
26 admin 8354 2014-11-04
25 admin 8473 2021-11-01
24 admin 8482 2014-10-27
23 admin 8632 2021-11-20
22 admin 8802 2014-09-30
21 admin 8831 2014-05-12
20 admin 8929 2014-04-02
19 admin 9247 2013-11-05
태그