logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5216, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12134 2022-06-21
notice admin 23676 2017-05-09
notice admin 21845 2017-04-10
notice admin 29797 2013-03-07
58 admin 6263 2015-05-26
57 admin 6280 2015-09-14
56 admin 6295 2015-11-17
55 admin 6316 2015-10-20
54 admin 6345 2017-05-08
53 admin 6378 2015-11-17
52 admin 6405 2021-11-16
51 admin 6436 2015-10-13
50 admin 6451 2015-05-13
49 admin 6473 2016-05-02
48 admin 6482 2016-07-11
47 admin 6541 2016-06-27
46 admin 6544 2015-07-20
45 admin 6555 2017-05-22
44 admin 6630 2017-05-15
43 admin 6732 2015-05-13
42 admin 6827 2017-05-15
41 admin 7095 2021-12-07
40 admin 7184 2015-07-27
39 admin 7308 2015-10-13
태그