logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5415, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13116 2022-06-21
notice admin 24750 2017-05-09
notice admin 22711 2017-04-10
notice admin 30724 2013-03-07
58 admin 3823 2021-08-22
57 admin 3823 2020-11-20
56 admin 3820 2019-10-07
55 admin 3810 2019-07-01
54 admin 3805 2018-10-30
53 admin 3799 2019-11-11
52 admin 3796 2022-10-03
51 admin 3795 2018-09-04
50 admin 3784 2019-11-11
49 admin 3781 2020-11-08
48 admin 3778 2019-10-07
47 admin 3773 2019-11-17
46 admin 3768 2019-06-18
45 admin 3749 2018-12-17
44 admin 3748 2019-04-22
43 admin 3717 2019-11-14
42 admin 3708 2020-10-19
41 admin 3685 2020-11-09
40 admin 3660 2019-09-11
39 admin 3645 2021-09-27
태그