logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5378, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12978 2022-06-21
notice admin 24610 2017-05-09
notice admin 22611 2017-04-10
notice admin 30581 2013-03-07
98 admin 4258 2019-10-28
97 admin 4251 2019-10-20
96 admin 4251 2019-04-22
95 admin 4233 2018-10-06
94 admin 4220 2017-05-30
93 admin 4219 2018-10-02
92 admin 4194 2018-12-17
91 admin 4167 2019-06-18
90 admin 4161 2019-10-27
89 admin 4139 2018-09-17
88 admin 4134 2019-04-30
87 admin 4134 2018-11-05
86 admin 4125 2019-09-02
85 admin 4122 2019-10-20
84 admin 4112 2021-10-04
83 admin 4105 2019-05-21
82 admin 4102 2018-12-11
81 admin 4090 2019-10-07
80 admin 4087 2018-10-06
79 admin 4081 2020-10-11
태그