logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5430, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13355 2022-06-21
notice admin 25002 2017-05-09
notice admin 22856 2017-04-10
notice admin 30904 2013-03-07
118 admin 4455 2017-07-16
117 admin 4450 2020-10-11
116 admin 4449 2018-06-26
115 admin 4443 2018-11-05
114 admin 4435 2017-12-15
113 admin 4414 2017-11-20
112 admin 4411 2018-04-24
111 admin 4406 2018-10-02
110 admin 4406 2018-07-17
109 admin 4382 2018-07-31
108 admin 4373 2017-11-06
107 admin 4372 2019-07-01
106 admin 4371 2018-05-22
105 admin 4368 2017-05-15
104 admin 4362 2018-04-03
103 admin 4360 2017-06-05
102 admin 4345 2017-10-23
101 admin 4336 2019-10-28
100 admin 4326 2021-06-01
99 admin 4322 2017-09-12
태그