logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5381, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12978 2022-06-21
notice admin 24611 2017-05-09
notice admin 22611 2017-04-10
notice admin 30581 2013-03-07
78 admin 4067 2019-06-11
77 admin 4064 2019-06-11
76 admin 4052 2019-07-16
75 admin 4029 2018-09-11
74 admin 4018 2019-05-21
73 admin 3994 2019-11-17
72 admin 3994 2019-11-14
71 admin 3989 2019-07-16
70 admin 3985 2019-10-07
69 admin 3979 2019-10-12
68 admin 3967 2019-10-12
67 admin 3939 2022-07-25
66 admin 3929 2020-11-09
65 admin 3926 2019-09-26
64 admin 3924 2020-08-25
63 admin 3897 2019-12-09
62 admin 3895 2020-10-24
61 admin 3847 2020-10-11
60 admin 3830 2020-11-08
59 admin 3814 2020-10-11
태그