logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5380, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12978 2022-06-21
notice admin 24611 2017-05-09
notice admin 22611 2017-04-10
notice admin 30581 2013-03-07
178 admin 5177 2018-04-24
177 admin 5171 2020-11-09
176 admin 5164 2017-05-22
175 admin 5138 2016-11-29
174 admin 5088 2019-04-30
173 admin 5072 2019-09-26
172 admin 5071 2019-05-21
171 admin 5064 2018-07-09
170 admin 5015 2022-04-18
169 admin 5015 2017-08-30
168 admin 5013 2019-06-11
167 admin 5000 2019-06-11
166 admin 4962 2017-11-20
165 admin 4956 2019-10-28
164 admin 4909 2019-05-21
163 admin 4908 2016-11-21
162 admin 4889 2017-04-24
161 admin 4860 2018-05-01
160 admin 4856 2018-06-20
159 admin 4851 2019-07-16
태그