logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5377, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12978 2022-06-21
notice admin 24609 2017-05-09
notice admin 22608 2017-04-10
notice admin 30581 2013-03-07
218 admin 5745 2015-10-20
217 admin 5737 2017-06-05
216 admin 5734 2021-11-08
215 admin 5729 2016-07-25
214 admin 5720 2016-06-27
213 admin 5695 2016-07-24
212 admin 5692 2017-10-23
211 admin 5692 2016-11-01
210 admin 5677 2017-09-11
209 admin 5669 2019-09-11
208 admin 5647 2021-10-03
207 admin 5641 2016-11-29
206 admin 5632 2016-09-05
205 admin 5630 2016-07-11
204 admin 5599 2016-07-24
203 admin 5570 2021-09-05
202 admin 5515 2016-10-18
201 admin 5507 2017-05-08
200 admin 5455 2017-12-15
199 admin 5399 2017-10-11
태그