logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5379, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12978 2022-06-21
notice admin 24611 2017-05-09
notice admin 22611 2017-04-10
notice admin 30581 2013-03-07
314 admin 17578 2013-05-27
313 admin 13128 2013-06-16
312 admin 12600 2013-11-05
311 admin 12025 2013-10-21
310 admin 11254 2013-06-16
309 admin 11123 2015-07-20
308 admin 10624 2014-10-27
307 admin 10461 2013-07-22
306 admin 10304 2014-07-21
305 admin 10237 2013-07-22
304 admin 9874 2013-10-21
303 admin 9811 2013-10-29
302 admin 9517 2014-06-24
301 admin 9421 2014-04-02
300 admin 9245 2013-11-05
299 admin 8927 2014-04-02
태그