logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5218, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12134 2022-06-21
notice admin 23679 2017-05-09
notice admin 21846 2017-04-10
notice admin 29797 2013-03-07
318 admin 688 2023-08-04
317 admin 848 2023-08-04
316 admin 857 2023-08-04
315 admin 879 2023-08-04
314 admin 890 2023-08-04
313 admin 973 2023-08-04
312 admin 1032 2023-08-04
311 admin 1360 2023-08-04
310 admin 1375 2023-06-01
309 admin 1558 2023-06-01
308 admin 1608 2023-06-01
307 admin 1654 2023-06-01
306 admin 1665 2023-06-01
305 admin 2695 2022-10-10
304 admin 2762 2022-10-03
303 admin 2784 2022-10-03
302 admin 2822 2022-08-30
301 admin 2922 2022-09-19
300 admin 2946 2019-12-23
299 admin 3052 2022-06-06
태그