logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5166, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 11950 2022-06-21
notice admin 23495 2017-05-09
notice admin 21685 2017-04-10
notice admin 29626 2013-03-07
198 admin 4227 2019-05-06
197 admin 4228 2017-05-22
196 admin 4228 2018-07-17
195 admin 4248 2017-12-15
194 admin 4255 2017-08-30
193 admin 4256 2019-10-20
192 admin 4260 2017-11-15
191 admin 4277 2018-07-09
190 admin 4284 2018-06-11
189 admin 4321 2017-09-11
188 admin 4334 2017-04-04
187 admin 4336 2017-07-16
186 admin 4339 2017-05-22
185 admin 4371 2019-07-16
184 admin 4380 2017-04-24
183 admin 4383 2017-09-19
182 admin 4397 2018-05-15
181 admin 4401 2017-11-20
180 admin 4415 2018-05-15
179 admin 4424 2018-10-30
태그