logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5399, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13039 2022-06-21
notice admin 24681 2017-05-09
notice admin 22652 2017-04-10
notice admin 30638 2013-03-07
138 admin 5196 2019-09-11
137 admin 5211 2017-06-11
136 admin 5219 2016-09-26
135 admin 5222 2016-07-25
134 admin 5224 2017-10-23
133 admin 5250 2017-06-11
132 admin 5280 2017-04-24
131 admin 5306 2016-09-05
130 admin 5310 2017-04-24
129 admin 5311 2016-11-21
128 admin 5326 2017-07-22
127 admin 5341 2021-06-07
126 admin 5373 2019-09-11
125 admin 5389 2022-05-08
124 admin 5398 2017-11-06
123 admin 5399 2018-06-26
admin 5399 2019-09-02
121 admin 5409 2017-09-19
120 admin 5411 2017-10-11
119 admin 5467 2017-12-15
태그