logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5217, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12134 2022-06-21
notice admin 23678 2017-05-09
notice admin 21846 2017-04-10
notice admin 29797 2013-03-07
98 admin 5614 2021-11-01
97 admin 5617 2016-06-27
96 admin 5620 2021-12-02
95 admin 5651 2021-10-25
94 admin 5665 2022-07-25
93 admin 5685 2016-06-13
92 admin 5686 2015-08-18
91 admin 5690 2017-07-22
90 admin 5695 2017-05-30
89 admin 5705 2016-11-01
88 admin 5740 2017-09-12
87 admin 5785 2016-05-10
86 admin 5806 2015-09-14
85 admin 5811 2016-03-29
84 admin 5824 2016-09-26
83 admin 5824 2021-09-12
82 admin 5847 2016-05-23
81 admin 5878 2015-08-18
80 admin 5904 2018-05-01
79 admin 5917 2021-11-16
태그