logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5173, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 11953 2022-06-21
notice admin 23497 2017-05-09
notice admin 21687 2017-04-10
notice admin 29629 2013-03-07
78 admin 5878 2018-04-03
77 admin 5884 2016-06-15
76 admin 5886 2021-12-09
75 admin 5926 2017-11-20
74 admin 5939 2016-06-15
73 admin 5942 2021-11-01
72 admin 5943 2016-06-13
71 admin 5944 2021-10-18
70 admin 5966 2016-05-10
69 admin 5978 2016-05-16
68 admin 5998 2021-12-07
67 admin 6003 2016-05-23
66 admin 6004 2022-06-21
65 admin 6007 2016-03-29
64 admin 6057 2015-07-20
63 admin 6089 2016-05-02
62 admin 6100 2017-10-23
61 admin 6131 2015-05-26
60 admin 6180 2016-05-16
59 admin 6202 2015-05-26
태그