logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5413, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13107 2022-06-21
notice admin 24737 2017-05-09
notice admin 22707 2017-04-10
notice admin 30717 2013-03-07
18 admin 3101 2019-12-23
17 admin 3069 2022-09-19
16 admin 2922 2022-10-03
15 admin 2874 2022-10-03
14 admin 2832 2022-10-10
13 admin 1766 2023-06-01
12 admin 1739 2023-06-01
11 admin 1700 2023-06-01
10 admin 1647 2023-06-01
9 admin 1553 2023-08-04
8 admin 1458 2023-06-01
7 admin 1156 2023-08-04
6 admin 1151 2023-08-04
5 admin 1072 2023-08-04
4 admin 969 2023-08-04
3 admin 961 2023-08-04
2 admin 922 2023-08-04
1 admin 737 2023-08-04
태그