logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 5376, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12978 2022-06-21
notice admin 24607 2017-05-09
notice admin 22607 2017-04-10
notice admin 30581 2013-03-07
158 admin 4842 2017-05-15
157 admin 4822 2018-05-22
156 admin 4821 2018-07-09
155 admin 4805 2018-07-31
154 admin 4805 2018-05-22
153 admin 4773 2018-06-20
152 admin 4771 2018-06-11
151 admin 4764 2018-10-23
150 admin 4729 2018-09-11
149 admin 4728 2018-07-09
148 admin 4720 2018-09-04
147 admin 4711 2020-08-25
146 admin 4705 2018-07-17
145 admin 4696 2018-09-17
144 admin 4691 2019-07-16
143 admin 4689 2017-10-11
142 admin 4649 2017-11-15
141 admin 4636 2019-10-27
140 admin 4629 2017-04-04
139 admin 4623 2018-05-15
태그