logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 7131, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23951 2022-06-21
notice admin 35869 2017-05-09
notice admin 32469 2017-04-10
notice admin 41556 2013-03-07
298 admin 4136 2019-12-09
297 admin 4167 2019-10-20
296 admin 4232 2022-10-10
295 admin 4243 2018-10-30
294 admin 4287 2022-06-06
293 admin 4312 2018-12-17
292 admin 4375 2019-05-07
291 admin 4430 2020-11-09
290 admin 4465 2019-07-16
289 admin 4470 2019-06-11
288 admin 4496 2019-11-17
287 admin 4502 2019-10-07
286 admin 4570 2019-10-07
285 admin 4577 2022-09-19
284 admin 4592 2020-10-11
283 admin 4626 2021-08-22
282 admin 4639 2019-12-23
281 admin 4677 2020-10-11
280 admin 4679 2022-10-03
279 admin 4693 2019-10-12
태그