logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 5124, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13326 2022-06-21
notice admin 24965 2017-05-09
notice admin 22841 2017-04-10
notice admin 30873 2013-03-07
318 admin 752 2023-08-04
317 admin 960 2023-08-04
316 admin 977 2023-08-04
315 admin 1003 2023-08-04
314 admin 1110 2023-08-04
313 admin 1175 2023-08-04
312 admin 1182 2023-08-04
311 admin 1474 2023-06-01
310 admin 1583 2023-08-04
309 admin 1667 2023-06-01
308 admin 1713 2023-06-01
307 admin 1748 2023-06-01
306 admin 1776 2023-06-01
305 admin 2848 2022-10-10
304 admin 2897 2022-10-03
303 admin 2937 2022-10-03
302 admin 3103 2022-09-19
301 admin 3130 2019-12-23
300 admin 3135 2022-08-30
299 admin 3193 2021-07-26
태그