logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 악성 옥보고 전국 거문고 경연대회
 • 조회 수: 4972, 2019-09-02 21:33:32(2019-09-02)
 • okbogo2019.gif


  ■ 경연부문

  거문고
  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.

  ■ 참가대상

  명 인 부 - 연주에 능한 자.(만 28세 이상)
  일 반 부 - 연주에 능한 자.
  중, 고 등 부 - 중, 고등학교 재학생.번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10954 2022-06-21
notice admin 22418 2017-05-09
notice admin 20630 2017-04-10
notice admin 28557 2013-03-07
138 admin 4824 2016-09-26
137 admin 4841 2019-09-11
136 admin 4846 2017-10-23
135 admin 4848 2017-06-11
134 admin 4852 2016-10-18
133 admin 4878 2016-11-21
132 admin 4885 2017-05-08
131 admin 4915 2017-04-24
130 admin 4924 2017-06-11
129 admin 4940 2017-07-16
128 admin 4969 2022-05-08
admin 4972 2019-09-02
126 admin 4987 2019-09-11
125 admin 4989 2016-09-05
124 admin 5005 2017-04-24
123 admin 5012 2017-11-06
122 admin 5018 2018-05-22
121 admin 5053 2017-07-22
120 admin 5073 2017-10-11
119 admin 5079 2021-09-05
태그